Hvis du bliver fulgt for en sygdom ved en anden speciallæge, eventuelt på hospitalet, så vil du blive bedt om at få dem til at lave recepterne.
Det gør vi ikke for at være besværlige, men ganske simpelt fordi retningslinjerne foreskriver det. Læs eventuelt her: retningslinjer vedr. recepter i sektorovergang
Retningslinjerne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger patienten for en given sygdom, som har ansvaret for at patienten har medicin nok, indtil næste kontrol ved samme speciallæge.

Hvis du eksempelvis har diabetes og bliver fulgt på hospitalet, så er det diabetes-ambulatoriets tilknyttede læger som skal lave recept på al din medicin, som vedrører din diabetes.
Følges du for hjertesygdom på hjerte-ambulatoriet er det de dertil tilknyttede læger, som skal sørge for recepter på din hjertemedicin.

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospitalet, så er det naturligvis os, som står for dine receptfornyelser.

Alle recepter på afhængigheds-skabende medicin (stærk smertestillende medicin, sovepiller, ADHD-medicin og beroligende medicin) skal efter Sundhedsstyrelsens regler afhentes i klinikken ved personligt fremmøde.

Vi vil gerne opfordre vores kroniske smertepatienter til, at de minimum en gang årligt får en gennemgang af deres smerteproblematik.

For alle med kroniske sygedomme og fast medicinsk behandling, skal der være mindst én årlig konsultation vedrørende dette.